Suomalainen kirjakauppa sitoutuu muovijätteen vähentämiseen

24.04.2018

Organisaatiot, yritykset ja yksityiset henkilöt voivat antaa kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksia ja ideoita Sitoumus2050.fi-verkkopalvelussa. Suomalainen Kirjakauppa haluaa osallistua talkoisiin muovijätteen vähentämiseksi ja sitoutuu muovikassien määrän vähentämiseen. Suomalainen Kirjakauppa muutti muovikassit maksullisiksi jo vuoden 2014 lopussa.

Maksullisuuden myötä muovikassien kulutus on pudonnut yli 70 prosenttia kolmen ensimmäisen vuoden aikana.

Yhteiskuntasitoumuksessa eri toimijat sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä työssään ja toiminnassaan. Valmiit sitoumukset julkaistaan verkkopalvelussa ja Kestävän kehityksen toimikunta, pääsihteeristö, asiantuntijapaneeli seuraavat ja tukevat sitoumuksia ja niiden edistymistä. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on yhteinen pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta. Sitoumuksen takana on kestävän kehityksen toimikunta. Idea on yksinkertainen – konkreettisia tekoja, mitattavia tuloksia. Lue lisää: https://sitoumus2050.fi/