Satsaukset ankkuroivat kirjantekoa Keuruulle

24.09.2018

Otavan Kirjapaino: Mittavilla investoinneilla vastataan kilpailuun ja kotimaisen ”lähituotannon” säilymiseen.

Otavan Kirjapaino Oy tekee mittavat investoinnit tuotantoyksikköönsä Keuruulle. Toimitusjohtaja Marko Silventoisen mukaan satsaukset luovat tukevan pohjan kirjapainon tulevaisuudelle ja kirjantekemisen säilymiselle Keuruulla ja Suomessa.

– Alan kilpailu tulee tällä hetkellä maamme rajojen ulkopuolelta. Uskomme pystyvämme investoinneilla vastaamaan siihen entistä paremmnin. Tarjoamme kustantajille ja muille kirjoja tarvitsiville mahdollisuuden tehostaa omaa liiketoimintaansa. Perinteisen ”tehdään kirjoja varastoon” -mallin sijaan kirjoja voidaan valmistaa entistä joustavammin, kysyntäIähtöisesti. Uusi tuotantotekniikka mahdollistaa reagoivan tuotannon nykyisen ennusteisiin perustuvan sijaan, jolloin kustantajien riski ylipainattamisesta poistuu, Silventoinen kuvailee.

– Investointien avulla on tarkoitus nostaa tuotantotehokkuutta, parantaa kilpailukykyä kiristyvillä markkinoilla ja nopeuttaa läpimenoaikaa. Tavoite on puolittaa toimitusajat jo ensi vuonna. Kirjapaino investoi sekä perinteiseen että nykyaikaiseen painotekniikkaan, Silventoinen kertoo.

Loppuvuodesta taloon tulee 8-värinen offsetpainokone ja ensi vuoden alkupuolella inkjet- eli mustesuihkutekniikkaan perustuva tulostin jälkikäsittelylaitteistoineen. Kun uudet laitteet tulevat, kirjapainossa luovutaan yhdestä tai kahdesta vanhasta painokoneesta. Edellisistä isoista investoinneista Silventoinen ynnää kuluneen kymmenkunta vuotta. Tuolloin uusittiin kirjojen sitomiseen tarvittavia laitteita, ja ne ovat edelleen toiminnassa.

– Nyt investoimme painotekniikkaan. Kirjapainossa on hyvin tilaa uusille laitteille, mutta vanhan kiinteistön haaste on sen muoto. Tällä hetkellä kaikki toiminnot eivät ole samassa tuotantohallissa ja erilaiseen siirtelyyn kuluu turhaa, tuottamatonta aikaa. Suunnittelemmekin uutta sijoittelua niin, että materiaalivirtaus tuotannossa paranee. Uusi sijoittelu merkitsee samalla katsetta tulevaisuuteen: se mahdollistaa myös jatkoinvestointeja sitomolaitteisiin.

Investointien arvoa Silventoinen kuvaa ”merkittäväksi”. Tarkka euromäärä on vielä avoin, sillä osa laitetoimittajista valitaan vasta lähiviikkoina. Hän muistuttaa Otavan Kirjapainon olevan merkittävin Suomessa edelleen toimivista kirjapainoista – ”muita ei oikein enää ole jäljelläkään”. Otava on valmistanut kirjoja yli 100 vuotta, ja Silventoinen linjaa sen haluavan tarjota jatkossakin suomalaisille kustantajille kirjojen teettämiseen kotimaisen vaihtoehdon. Otava-konsernin profiloitumiseen suomalaiseksi perheyritykseksi ja kirjantekijäksi linkittyy Silventoisen mukaan myös vastuullisuus.

Tuotantotapoja ja toimintamalleja pyritään kehittämään yhdessä asiakkaiden ja jakeluteiden kanssa, kirjat valmistetaan kotimaassa ”lähituotantona” ja ympäristöä huomioiden.

– Toimintatavastamme kertovat esimerkiksi Joutsenmerkki ja Suomalaisen Työn Liiton Avainlippu. Keuruulla jatkamme myös Otavan Kirjapainokylän toimintaa, ja varaamme tilaa kumppaneillekin. Heille olemme vuokranneet lisäneliöitä, kun he ovat laajentaneet toimintaansa. Yhteistyösuhteet ovat edelleen erittäin tärkeitä.

Kirjapainossa nyt noin 60 työntekijää. Vuosittain valmistuu 6 miljoonaa kirjaa, ja vuotuinen liikevaihto on 12 miljoonaa euroa. ​​

Lehtiartikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Keskisuomalaisessa 18.9.2018.

Kirjoittaja: Päivi Liimatainen​