Otava-konsernin vuoden 2023 tilinpäätöstiedote – operatiivinen tulos ja rahavirta kaksinkertaistuivat

29.02.2024

Liikevaihto laski 3 % ja oli 232,8 (edellisenä vuonna 239,6) miljoonaa euroa.  Digituotteiden ja -palveluiden myynnin osuus kasvoi 17,3 %:iin liikevaihdosta (15,6). Konsernin operatiivinen tulos 17,1 (8,8) miljoonaa euroa, lähes kaksinkertaistui edellisvuodesta. Tuloksen paraneminen oli seurausta tehdyistä säästö- ja tehostamistoimista ja paremmasta kustannusten hallinnasta. Tilikauden voitto oli 21,3 (ed.v. 14,2) miljoonaa euroa sisältäen tulososuuden Alma Media Oyj:sta. Tulokseen on kirjattu 2,8 miljoonaa euroa henkilökunnalle maksettavia kannustepalkkioita sosiaalikuluineen. Otava Oy:n omistusosuus Alma Mediasta on 31,18 %. Alma Mediasta saatu osinko oli 10,6 (8,4) M€. Joulu-tammikuussa tehdyillä kaupoilla Otava Oy hankki 10,02 %:n osuuden Enento Oyj:stä. Liiketoiminnan rahavirta oli 40,6 (20,7) miljoonaa euroa. Otava-konsernin omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 81,1 (87,9) %.


Henrik Ehrnrooth                                       Alexander Lindholm
Hallituksen puheenjohtaja                      Konsernin toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Alexander Lindholm, puh. 040 833 0126, alexander.lindholm@otava.fi