Otava-konsernin vuoden 2022 tilinpäätöstiedote   

02.03.2023

Otava-konsernin liikevaihto laski 6 % ja oli 239,6 (edellisenä vuonna 255,3) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihdon lasku oli 4 % (3). Digituotteiden ja -palveluiden myynnin osuus kasvoi 15,6 %:iin liikevaihdosta (14,6). Konsernin operatiivinen tulos ilman kertaluonteisia eriä, 8,8 (24,5) miljoonaa euroa, oli välttävä. Tuloksen heikentyminen johtui heikosta joulumyynnistä, panostuksista digitaalisiin tuotteisiin ja palveluihin sekä yleisestä kustannuksien kasvusta. Tilikauden voitto oli 14,2 (ed.v. 121,1 sisältää myyntivoiton NettiX:stä ja 10 miljoonan euron alaskirjauksen Otavamedian lehtien julkaisuoikeuksista) miljoonaa euroa sisältäen tulososuuden Alma Media Oyj:sta. Otava Oy:n omistusosuus Alma Mediasta on 29 %. Alma Mediasta saatu osinko oli 8,4 (7,2) M€. Liiketoiminnan rahavirta oli 20,7 (34,2) miljoonaa euroa. Otava-konsernin omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 87,9 (83,9) %.

Henrik Ehrnrooth                            Alexander Lindholm
Hallituksen puheenjohtaja           Konsernin toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Alexander Lindholm, puh. 040 833 0126, alexander.lindholm@otava.fi