Otava-konsernin vuoden 2021 tilinpäätöstiedote

02.03.2022

NettiX:n myynti toi suuren myyntivoiton

Konsernin operatiivinen tulos ilman kertaluonteisia eriä, 24,5 miljoonaa euroa, oli olosuhteet huomioon ottaen erinomainen.  Myyntivoitto NettiX Oy:n osakkeiden myynnistä oli 118,1 miljoonaa euroa. Otavamedian lehtien julkaisuoikeuksista tehtiin ylimääräinen 10 miljoonan euron kertapoisto. Tulokseen on kirjattu 2,0 (2,4) miljoonaa euroa henkilökunnalle maksettavia palkkioita sosiaalikuluineen. Tilikauden voitto oli 121,1 (26,5) miljoonaa euroa sisältäen tulososuuden Alma Media Oyj:sta. Otava Oy:n omistusosuus Alma Mediasta on
29 %. Alma Mediasta saatu osinko oli 7,2 M€. Liiketoiminnan rahavirta oli 34,3 (51,1) miljoonaa euroa. Otava-konsernin omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 83,9 % (63,7 %).

Otava-konsernin liikevaihto laski 8 % ja oli 255,3 (277,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihdon lasku oli 3 %. Digituotteiden ja -palvelujen myynnin osuus vertailukelpoisesta liikevaihdosta kasvoi 17,6 %:iin (14,6).

Henrik Ehrnrooth
Hallituksen puheenjohtaja

Alexander Lindholm
Konsernin toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Alexander Lindholm, puh. 040 833 0126, alexander.lindholm@otava.fi