Otava-konsernin vuoden 2020 tilinpäätöstiedote

26.02.2021

Otava-konsernin tulos säilyi hyvänä

Otava-konsernin liikevaihto laski 3 % ja oli 277,7 (286,2) miljoonaa euroa. Konsernin operatiivinen tulos ilman kertaluonteisia eriä, 31,6 miljoonaa euroa, oli olosuhteet huomioon ottaen erinomainen. Tulokseen on kirjattu 2,4 (1,8) miljoonaa euroa henkilökunnalle maksettavia palkkioita sosiaalikuluineen. Tilikauden voitto oli 26,5 (17,3) miljoonaa euroa sisältäen tulososuuden  Alma Media Oyj:sta. Otava Oy:n omistusosuus Alma Mediasta on 29 %. Liiketoiminnan rahavirta oli erinomainen ollen 51,1 (35,5) miljoonaa euroa. Otava-konsernin omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 63,7 % (69,0).


Henrik Ehrnrooth
Hallituksen puheenjohtaja

Alexander Lindholm
Konsernin toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Alexander Lindholm, puh. 040 833 0126, alexander.lindholm@otava.fi