Otava-konsernin vuoden 2019 tilinpäätöstiedote

03.03.2020

Otava-konsernin tulos säilyi hyvänä

Otava-konsernin liikevaihto laski 4 % ja oli 286,2 (299,1) miljoonaa euroa. Konsernin operatiivinen tulos ilman kertaluonteisia eriä, 31,4 miljoonaa euroa, säilyi hyvällä tasolla. Tulokseen on kirjattu 1,8 (1,5) miljoonaa euroa henkilökunnalle maksettavia palkkioita sosiaalikuluineen. Tilikauden voitto oli 17,3 (20,7) miljoonaa euroa sisältäen tulososuuden  Alma Mediasta. Otava Oy:n omistusosuus Alma Mediasta on 29 %. Liiketoiminnan rahavirta pysyi hyvällä tasolla ollen 35,5 (36,8) miljoonaa euroa. Otava-konsernin omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 69,0 (62,5 %).

Henrik Ehrnrooth
Hallituksen puheenjohtaja

Alexander Lindholm
Konsernin toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Alexander Lindholm, puh. 040 833 0126, alexander.lindholm@otava.fi