Otava-konsernin vuoden 2018 tilinpäätöstiedote

14.02.2019

Otava-konsernin tulos säilyi hyvänä

Otava-konsernin liikevaihto kasvoi yritysostojen myötä 2 % ja oli 299,1 (292,2) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto laski 3 %. Konsernin operatiivinen tulos ilman kertaluonteisia eriä, 30,2 miljoonaa euroa, säilyi hyvällä tasolla. Konsernin operatiivinen liikevoitto oli 51,3 (30,7) miljoonaa euroa. Kertaluontoisiin eriin sisältyy Hietalahdenranta 17:n myyntivoitto 21,1 miljoonaa euroa sekä lisäksi tulokseen on kirjattu 1,5 (2,1) miljoonaa euroa henkilökunnalle maksettavia palkkioita sosiaalikuluineen. Tilikauden voitto oli 20,7 (18,7) miljoonaa euroa. Tulorahoitus kasvoi 50,7 miljoonaan euroon. Vuoden aikana Otava oy lisäsi omistustaan Alma Media Oyj:ssä 117,5 miljoonalla eurolla. Otava Oy:n omistusosuus nousi 29 %:iin. Otava-konsernin omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 62,5 % (78,9 %).

Henrik Ehrnrooth
Hallituksen puheenjohtaja

Alexander Lindholm
Konsernin toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Konsernin toimitusjohtaja Alexander Lindholm
alexander.lindholm@otava.fi, 040 8330 126