Yritysvastuu

Otava-konserni sitoutuu toiminnassaan ja päätöksenteossaan ympäristövastuuseen. Toteutamme ympäristövastuutamme konsernin arvojen – Läheisyys, Vastuullisuus, Laatu, Rohkeus – mukaisesti.

Sen lisäksi, että noudatamme kaikkia toimintaamme koskevia ympäristösäädöksiä, sitoudumme ympäristötoimintamme jatkuvaan seuraamiseen ja kehittämiseen. Työskentelemme ympäristöhaittojen pienentämiseksi ja viestimme ympäristötyöstämme avoimesti. Kukin konsernin yhtiö toteuttaa tätä ympäristöpolitiikkaa omaa toimintaansa koskevan ympäristöohjelman mukaisesti. Jokainen työntekijä huomioi ympäristöasiat omassa työssään.

Tuomme kestävän kehityksen näkökulmia myös lukijoille ja yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Otava-konsernin yritysvastuu-sivusto Ota vastuu!