Hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro

Otava-konserni menestyi alan vaikeuksista huolimatta

Otava-konsernin myynti pysyi ennallaan vuonna 2016 ja oli 292,0 M€ (292,5 M€). Tähän vaikuttivat osittain jo aikaisemmin toteutuneet yritysostot, oppimateriaalin myyntimenestys ja Uusien Liiketoimintojen hyvä kehitys. Tulos säilyi edelleen hyvällä tasolla ja oli 21,0 M€ (20,7 M€).

Kirjojen markkinat jatkoivat laskuaan Suomessa vuonna 2016. Tästä huolimatta Kustannusosakeyhtiö Otavan myynti yleisessä kirjallisuudessa säilyi edellisen vuoden tasolla. Suurin menestys saatiin kuitenkin oppimateriaaleissa, joissa markkinaosuus kasvoi merkittävästi.

Otavamedian aikakauslehtien tilausmyynnin ja mediamyynnin lasku jatkui vuonna 2016. Iloisen poikkeuksen teki sisältöään uudistanut Suomen Kuvalehti, jonka levikki säilyi edellisen vuoden tasolla. Tällainen hyvä kehitys sekä kirjoissa että aikakauslehdissä osoittaa jälleen kerran, että hyvä laatu ratkaisee myös laskevilla markkinoilla.

Henkilökunnan sitoutuminen yhtiön menestykseen on poikkeuksellisen korkealla tasolla. Tätä kuvaa henkilöstötutkimuksen erinomainen tulos ja konsernin valikoituminen yhdeksi Suomen innostavimmaksi työpaikaksi.

Toimialan tulevaisuuden haasteet ovat edelleen suuria. Media-ala jatkaa supistumistaan eikä loppua ole vielä näkyvissä. Näkemyksemme mukaan kuitenkin yritysjärjestelyt, joilla luodaan alan yrityksille paremmat toimintaedellytykset, ovat lähitulevaisuudessa välttämättömiä. Otava-konserni on tähän valmistautunut, ja meillä on siihen hyvät taloudelliset resurssit.

Otava-konserni on toiminut menestyksellisesti kirjojen ja aikakauslehtien kustantajana toista sataa vuotta. Uskomme, että se on mahdollista myös tulevaisuudessa, sillä lukeminen tulee säilyttämään keskeisen asemansa suomalaisten hyvinvoinnin ja menestyksen perustana.

Henrik Ehrnrooth
hallituksen puheenjohtaja