Hallituksen puheenjohtajan puheenvuoro

Konsernilla erinomainen vuosi

Vuosi 2017 oli Otava-konsernille jälleen kaikkien aikojen paras.

Operatiivisen tulosparannuksen taustalla ovat toimitusketjujen jatkuva tehostaminen ja kuluttajien tarpeiden ja mieltymyksien entistä parempi ennakoiminen. Kilpailu kuluttajien vapaa-ajasta on kovaa ja siihen voidaan vastata vain kilpailukykyisellä sisällöllä, joka on miellyttävästi esillä sekä kaupassa että verkossa.

Kirjamarkkinoilla Otavan vahvuuksina ovat paitsi lukijoita kiinnostava kaunokirjallisuuden ohjelma myös kattava tarjonta lasten- ja nuortenkirjoja sekä tietokirjoja. Oppimateriaaleissa – eli nykyisin oppimisen palveluissa – Otava on pystynyt vastamaan hyvin markkinoiden muutokseen.

Otavamedialla on vahvat lehtibrändit ja sen asema on edelleen hyvä. Suomessa on yhä suuri määrä aikakauslehtiä väestömäärään nähden ja lehtien levikit ovat olleet laskussa. Tässä tilanteessa Otavamedian asema vahvana aikakauslehtitalona on merkittävä kilpailuetu.

Päivittäisen uutisvirran täydentämiseen tarvitaan sellaisia aikakauslehtiä, joissa uusia asioita ja ilmiöitä taustoitetaan perusteellisesti ja terävästi. Paperilehdet pysyvät, mutta digitaalisella sisällöllä täydennettyinä. Hyvänä esimerkkinä voi mainita Suomen Kuvalehden, joka on onnistuneesti täydentänyt viikkolehden tarjontaa päivittäisellä digisisällöllä. Netti tarjoaa myös luontevan alustan esimerkiksi Tekniikan Maailman luetuille ja luotettaville testeille.

Aikakauslehtien mediamainostulot ovat puolittuneet kymmenen viime vuoden aikana, kun mainontaa on siirretty digitaaliselle puolelle. Digitaalisen mainonnan kasvu on nyt mahdollisesti taittumassa. Meidän on voitava tarjota mainostajille entistä monipuolisempia ja tehokkaampia ratkaisuja. Elämme jatkuvaa uudistuksen vaihetta, joka tulee jatkumaan. Muutos on ainoa pysyvä ilmiö tällä alalla.

Otavan Uudet Liiketoiminnat on kasvanut nopeasti ja sen tuloskehitys on ollut hyvä. Toimintaa on täydennetty vuosien saatossa useilla yritysostoilla. Yksikön palvelut ovat hyvässä kunnossa, koska niiden teknologiaan ja sisältöön on panostettu systemaattisesti.

Otava-konsernilla on huomattava kiinteistöomaisuus, jota on viime vuosina kunnostettu. Olemme aloittaneet Uudenmaankadun kiinteistön modernisoimiseksi ohjelman, joka jatkuu aina vuoteen 2020. Tavoitteena on säilyttää perinteinen ympäristömme ja samalla modernisoida koko kiinteistö. Tämän ohjelman kautta lisäämme työpisteitä Uudenmaankadulla ja parannamme työympäristöämme olennaisesti.

Pasilan kiinteistöt eivät enää vastanneet tarpeitamme ja niihin oli muodostunut huomattava korjausvelka. Päätimme myydä molemmat Pasilan kiinteistöt ja teimme YIT:n kanssa vuokrasopimuksen uusista tiloista Pasilaan nousevasta Triplasta. Siirtyminen uusiin tiloihin vuonna 2020 alentaa kustannuksiamme. Kiinteistöjen myynti johti puolestaan 10 miljoonan alaskirjaukseen viime vuoden tuloksesta.

Otava-konserni on toiminut menestyksekkäästi jo 127 vuotta. Konsernilla on kaikki edellytykset juhlia aikanaan 150-vuotista taivalta. Nykyisessä muutosvauhdissa se edellyttää suunnitelmien tekemistä korkeintaan viiden vuoden tähtäimellä ja riittävän nopeaa jatkuvaa reagointia ympäristön muutoksiin. Toimintaa on tehostettava ja siihen on investoitava pelkästään nykyisen kannattavuuden säilyttämiseksi. Vahvan taloudellisen tilanteen ansiosta konsernilla on mahdollisuus sekä panostaa jo olemassa olevaan osaamiseen että hankkia uutta osaamista yritysostoilla.

Kiitoksena hyvästä tuloksesta henkilökunnalle maksetaan kannustepalkkiota 2,1 miljoonaa euroa sosiaalikuluineen.

Henrik Ehrnrooth
hallituksen puheenjohtaja