Yhtiökokoustiedote

11.3.2011 pidetyssä yhtiökokouksessa Otava Oy:n hallitukseen valittiin uudelleen Olli Reenpää, Jorma Ollila, Henrik Ehrnrooth, Päivi Kärkkäinen, Heikki Lehtonen ja Eero Broman sekä varajäseniksi Alexander Lindholm ja Pasi Vainio. Uudeksi hallituksen varajäseneksi valittiin kustannusjohtaja Minna Castrén.

Antti Reenpää ilmoitti, että ei ole käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Olli Reenpää ja varapuheenjohtajaksi Jorma Ollila.