Otava-konsernin vuoden 2015 tilinpäätöstiedote 15.2.2016

Otava-konsernin tulos säilyi hyvänä – kirjankustantaminen ja Suomalainen Kirjakauppa paransivat tulostaan

Otava-konsernin liikevaihto laski prosentin edellisestä vuodesta ja oli 292,5 (296,0) miljoonaa euroa. Operatiivinen liikevoitto oli 31,1 (37,1) miljoonaa euroa. Operatiiviseen liikevoittoon on kirjattu henkilökunnalle maksettavia tulospalkkioita. Tilikauden voitto oli 20,7 (23,6) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste parani 77,6 prosenttiin. Konserni oli tilikauden lopussa velaton.

Kirjankustantamisen liikevaihto kasvoi ja tulos parani

Kirjat-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 6 prosenttia edellisvuodesta. Uusien toimintatapojen avulla tulos parani. Otava kasvatti markkinaosuuttaan sekä yleisessä kirjallisuudessa että oppimateriaaleissa. Otavan Kirjapainon toimintamallia on muutettu ja tappio pieneni yli 0,6 miljoonaa euroa edellisvuodesta.

Suomalainen Kirjakauppa paransi tulostaan

Suomalaisen Kirjakaupan myynti kasvoi ja tulos parani edellisvuodesta. Markkina-asema vahvistui kirjamyynnissä ja erityisesti muussa tavaramyynnissä.

Sopeutuminen laskevaan liikevaihtoon onnistui hyvin

Lehdet-liiketoiminnan liikevaihto supistui 6 prosenttia, mutta tulos pysyi hyvällä tasolla verrattuna kilpailijoihin. Lehtien tilausmyynti laski ja lehtien uusmyynti on vaikeutunut. Mediamyynti pieneni supistuvilla mediamarkkinoilla.  Viron aikakauslehtien kustannustoiminta kasvoi. Yritysostoilla muodostettiin Suomen suurin yritysasiakkaiden omaan mediaan keskittyvä sisältömuotoilutoimisto Otavamedia OMA Oy.

Uudet liiketoiminnot kasvoivat edelleen

Uusien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi 5 prosenttia edellisvuodesta ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla. NettiX Oy:n asema johtavana moottoritoimialan sähköisenä markkinapaikkana vahvistui edelleen. Uusiin liiketoimintoihin kuuluva Ampparit Oy:n liikevaihto ja tulos kehittyivät hyvin.

Henrik Ehrnrooth                      Alexander Lindholm
Hallituksen puheenjohtaja        Konsernin toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Konsernin toimitusjohtaja Alexander Lindholm
alexander.lindholm@otavamedia.fi, 040 8330 126