Otava-konsernin vuoden 2014 tilinpäätöstiedote 12.2.2015

Otava-konsernin tulos parani – Suomalainen Kirjakauppa ja Uudet liiketoiminnot jatkoivat hyvää kehitystään

Otava-konsernin liikevaihto laski 2 prosenttia edellisestä vuodesta ollen 296,0 (301,9) miljoonaa euroa. Operatiivinen liikevoitto oli 37,1 (32,4) miljoonaa euroa. Operatiiviseen liikevoittoon on kirjattu henkilökunnalle maksettavia tulospalkkioita. Tilikauden voitto oli 23,6 (22,0) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste parani ollen 77,1 (72,8) prosenttia ja myös tulorahoitus parani.

Kirjankustantamisen volyymin lasku jatkui

Kirjat-liiketoiminnan liikevaihto laski 7 prosenttia edellisvuodesta, mutta uusien toimintatapojen avulla tulos säilyi hyvällä tasolla. Otava säilytti vahvan markkina-asemansa sekä yleisessä kirjallisuudessa että oppimateriaaleissa. Otavan Kirjapainon toimintaa on jouduttu sopeuttamaan aiempaa pienempään tuotantovolyymiin.

Suomalainen Kirjakauppa paransi tulostaan

Suomalaisen Kirjakaupan myynti säilyi edellisvuoden tasolla mutta tulos parani edellisvuodesta 1,8 miljoonaa euroa. Tulosparannus on tehostamisen ja kehitystyön ansiota. Markkina-asema vahvistui kirjamyynnissä ja erityisesti muussa tavaramyynnissä.

Tilausmaksujen arvonlisävero vaikutti lehtien myyntiin

Lehdet-liiketoiminnan liikevaihto supistui 4 prosenttia, mutta tulos pysyi hyvällä tasolla. Lehtien tilausmyynti laski ja lehtien uusmyynti on vaikeaa. Mediamyynti laski supistuvilla mediamarkkinoilla.  Viron aikakauslehtien kustannustoiminta kasvoi ja yhtiö teki positiivisen operatiivisen tuloksen.

Uudet liiketoiminnot kasvoivat edelleen

Uusien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi 15 prosenttia edellisvuodesta ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla. NettiX Oy:n asema johtavana moottoritoimialan sähköisenä markkinapaikkana vahvistui edelleen. Uusiin liiketoimintoihin kuuluva Ampparit Oy:n liikevaihto ja tulos kehittyivät erittäin hyvin.

Henrik Ehrnrooth                     Alexander Lindholm
Hallituksen puheenjohtaja       Konsernin toimitusjohtaja