Otava-konsernin vuoden 2013 tilinpäätöstiedote 25.3.2014

Otava-konsernin tulos parani

Otava-konsernin liikevaihto laski 4 prosenttia edellisestä vuodesta ollen 301,9 (314,7) miljoonaa euroa. Operatiivinen liikevoitto oli 32,4 (26,6) miljoonaa euroa. Tilikauden voitto oli 22,0 (18,5) miljoonaa euroa. Tuloksen paraneminen johtui ennen muuta ajoissa aloitetuista tehostamis- ja sopeutustoimista. Omavaraisuusaste parani ollen 72,8 (64,8) prosenttia ja myös tulorahoitus parani.

Kustannusosakeyhtiö Otavan markkina-asema vahvistui

Kirjat-liiketoiminnan liikevaihto laski 2 prosenttia edellisvuodesta mutta tulos säilyi hyvällä tasolla. Otavan yleisen kirjallisuuden markkinaosuus kasvoi. Oppimateriaaleissa Otava säilytti vahvan asemansa. Otavan Kirjapainon toimintaa on jouduttu sopeuttamaan aiempaa pienempään tuotantovolyymiin.

Suomalainen Kirjakauppa paransi tulostaan

Suomalaisen Kirjakaupan myynti säilyi edellisvuoden tasolla mutta tulos parani edellisvuodesta 4,3 miljoonaa euroa. Tulosparannus on tehostamisen ja kehitystyön ansiota.

Tilausmaksujen arvonlisävero vaikutti lehtien myyntiin

Lehdet-liiketoiminnan liikevaihto supistui 7 prosenttia, mutta tulos parani. Lehtien tilausmyynti laski ja lehtien uusmyynti on edelleen vaikeutunut. Mediamyynti laski mutta konsernin markkinaosuus mediamarkkinoilla kasvoi. Viron aikakauslehtien kustannustoiminta kasvoi ja yhtiö teki positiivisen tuloksen.

Uudet liiketoiminnot kasvoivat edelleen

Uusien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi 12 prosenttia edellisvuodesta ja kannattavuus säilyi hyvällä tasolla. NettiX Oy:n asema johtavana moottoritoimialan sähköisenä markkinapaikkana vahvistui edelleen. Vuonna 2012 Uusiin liiketoimintoihin ostettu Ampparit Oy:n liikevaihto ja tulos kehittyivät hyvin.

Yhtiökokous nimitti uuden hallituksen puheenjohtajan

Otava Oy:n 25.3.2014 pidetyssä yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin Olli Reenpää, Jorma Ollilla, Henrik Ehrnrooth, Eero Broman ja Heikki Lehtonen sekä Alexander Lindholm. Varajäseniksi valittiin Pasi Vainio, Minna Castrén, Timo Kopra ja Pekka Harju.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Henrik Ehrnrooth ja varapuheenjohtajiksi Olli Reenpää ja Jorma Ollila.