Alexander Lindholm Otava-Kuvalehdet-konsernin toimitusjohtajaksi

Yhtyneet Kuvalehdet Oy:n toimitusjohtaja Alexander Lindholm on nimitetty Otava-Kuvalehdet-konsernin toimitusjohtajaksi 1.4.2010 alkaen. Konsernin nykyinen toimitusjohtaja Olli Reenpää jatkaa hallituksen päätoimisena puheenjohtajana.

Lindholm vastaa uudessa tehtävässään Otava-Kuvalehdet-konsernin vision ja sen mukaisen strategian kehittämisestä ja toteuttamisesta. Lindholm toimii edelleen myös päätoimisena Yhtyneet Kuvalehdet Oy:n toimitusjohtajana.

Otava-Kuvalehdet-konsernissa tapahtuu myös muita muutoksia. Kirjankustantaja Leena Majander-Reenpää on sopinut yhtiön kanssa jättävänsä tehtävänsä Otava-Kuvalehdet konsernin palveluksessa. Antti Reenpää jättää operatiiviset johtotehtävät kirjaryhmän johtajana, mutta jatkaa konsernin hallituksen jäsenenä.

Konserni teki vuonna 2009 historiansa parhaan tuloksen

Otava-Kuvalehdet-konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 223,1 (236,7) miljoonaa euroa, laskua 6 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttivat ennen kaikkea suhdanneherkät aikakauslehtien mediamyynti ja asiakaslehtimyynti sekä kuntien heikosta taloudellisesta tilanteesta johtuva peruskoulukirjojen markkinoiden pienentyminen. Liikevaihdon laskusta huolimatta liikevoitto parani ja oli 23,1 (22,3) miljoonaa euroa. Tilikauden voitto oli 14,7 (13,3) miljoonaa euroa. Omavaraisuus nousi 57,3 (50,4) prosenttiin. Tulos on konsernin kaikkien aikojen paras.

Konsernin tuloksen paraneminen perustui sopeuttamistoimien lisäksi ydintoimintoihin kuuluvien yleisen kirjallisuuden myynnin ja aikakauslehtien tilausmyynnin säilymiseen edellisen vuoden tasolla. Hyvän tuloksen johdosta koko konsernin henkilökunnalle maksetaan kannustepalkkio.